Eva Habinová

recepčná, personálna asistenka

  • 2002 ukončená súkromná Obchodná Akadémia Profi Kamo – ekonomické zameranie
  • 2003 Ročné štúdium Univerzita Komenského Bratislava – anglický jazyk
  • 2004 Štatistika a logistika – Dunajská Streda
  • od. r 2005 Kožná Klinika, s.r.o. – recepčná a personálna asistenka