Renáta Bertalan

zdravotná sestra

  • 1991 ukončná Stredná Zdravotnícka škola Dunajská Streda
  • 1991 Interné Oddelenie – JIS Šamorín
  • 2001 ARO Maďarsko
  • 2003 Senior – Penzión LYDA Vojka nad Dunajom
  • od  r. 2005 – doteraz Kožná Klinika s.r.o, – zdravotná sestra

Členka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek /SKSaPA